teisipäev, 25. märts 2014

Inglise keele päev 2014


3. c luuletus Nicknames, esitaja Mariela Pluutus
3. klasside parim spellija Mariela Pluutus 3.c klass
3.b näidend The Little Red Riding HoodAdd caption
3.b näidend The Toy Soldier
3.c luuletus Nicknames, esitaja David Paul Heeney
4. klasside parim spellija Andreas Poom 4.b klass
4.a luuletus All My Great Excuses
4.a šoti rahvalaul The Cat Came Piping Out of the Barn
4.b näidend The Town Mouse and The Country Mouse

4.b näidend Three Little Pigs