kolmapäev, 24. jaanuar 2018

Eelkooliring on alustanud!

Alustanud on selle õppeaasta Tallinna Nõmme Põhikooli eelkooliring.
Eelkooliring alustab tööd 10. jaanuaril 2018.
Õppeperiood on 10. jaanuarist kuni 9. maini.
Ring toimub kolmapäeviti kell 14.30 – 16.00. Selle aja sees on kaks 40-minutilist tundi ja 10-minutiline vaheaeg.
28. veebruaril ja 25. aprillil seoses koolivaheajaga ringitööd ei toimu.
Eelkooliringi tulles on vaja kaasa võtta  2 teritatud harilikku pliiatsit, kustutuskumm, teritatud värvipliiatsid, kogujaga teritaja, vahetusjalatsid ja
kooli poolt saab kiirköitja lisalehtede jaoks.

Õppematerjaliks on:
  • „Õpituba. Eelkooli harjutusvihik“, Airi Amtmann, Ly Härm, Riina Vilson
  • Lisalehed eesti keeles ja matemaatikas


Tööks vajalikud materjalid saab koolist.
Eelkooli ringijuhendajad on Nõmme Põhikooli klassiõpetajad Krista Sild, Hele Tellas, Christine Kõrge.


Ujumiskursused

Igal aastal käivad 3. klasside õpilased ujumiskursustel, mida korraldab Tallinna Huvikeskus "Kullo". Kursuse maht on 24 akadeemilist tundi ja selle läbimine on riikliku õppekava järgi kohustuslik.
Koolikohustusliku ujumise eesmärkideks on õpilase veekartuse ületamine ning eluks vajaliku ujumisoskuse omandamine. Kursuse lõpuks peaks õpilane valdama vähemalt kahte ujumisviisi: üks rinnuli ja teine selili ning suutma läbima 25-meetrise distantsi sügavas vees ilma kõrvalise abi ja abivahenditeta.
Meie kooli 3. klasside õpilased tüdrukud- poisid käisid ujumistundides lustiga ning läbisid kursuse edukalt.

Mõttespordi olümpiaad

17. jaanuaril toimus mõttespordi online olümpiaadi 3. etapp koolidele. Üle Eesti oli kolmekümnest koolist 178 osalejat. Mõttespordi olümpiaad toimub juba  kuuendat aastat, Nõmme Põhikoolis aga neljandat aastat.
Olümpiaadi etapid toimuvad 4. korral õppeaasta jooksul.
Seekord osalesid meie koolist algkooli vanusegrupis järgmised õpilased:

Andreas 3.b klass- 19. koht
Sander 3.c klass- 26. koht
Kermo  3.c klas- 27. koht
Sander 3.a klass- 28. koht
Maarek 3.a klass- 60. koht
Karl Peeter 2.c klass- 66. koht
Timo 3. b klass- 126. Koht

Olümpiaadi aitab koolis korraldada ringijuhendaja Ants Soosõrve eestvedamisel 8.a klassi Andreas.