reede, 31. jaanuar 2014

NÕMME PÕHIKOOLI AASTA LEIB 2014

OMA LEIB ON IKKA KÜLA LEIVAST MAGUSAM. 
(A. GAILIT)

Eesti nädala (17. -21.02.2014) raames kuulutame välja konkursi meie kooli selle aasta parimale isetehtud leivale ja selle küpsetajale.

Osaleda võivad nii emad kui isad, vanaemad kui ka vanaisad, õpetajad ja loomulikult ka õpilased.
Võidutöö autor ja retsept avalikustatakse kooli kodulehel. Lisaks ootab võitjat auhind, mis antakse üle Vabariigi aastapäeva aktusel 21.02.2014 kell 11.00.

Võistlustöö koos retseptiga palume tuua kooli kantseleisse 20.02.2014 hommikul hiljemalt kell 08.45.
LÕBUSAT KÜPSETAMIST!

pühapäev, 26. jaanuar 2014

Käre pakane, külmapühad- Sotsiaalministeeriumi teade


Terviseamet tuletab meelde, et käreda pakase korral tuleb lapse kooliteele saatmisel arvestada välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit, sest alles kahe komponendi koosmõjul saame teada organismile tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri.

Laps võib koju jääda, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:

1) miinus 20 ºC ja madalam 1.–6. klassis;

2) miinus 25 ºC ja madalam 7.–9. klassis.


Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele tuleb korraldada koolis erinevaid tegevusi.Kehalise kasvatuse tunde võib õues läbi viia:

1) 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 ºC;

2) 7.–12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 ºC;
3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 ºC ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18 ºC.


http://www.sm.ee/aktuaalne/uudised/b/a/kareda-pakase-korral-voivad-nooremad-koolilapsed-koju-jaada.html

Lisainfot tuule-külma indeksist ja selle mõjust leiate Terviseameti kodulehelt:

http://www.terviseamet.ee/et/keskkonnatervis/valisohk/tuule-kulma-indeks.html

Reaalajas tuulekülm www.emhi.ee:
http://www.emhi.ee/index.php?ide=21Helena Nõmmik
Sotsiaalministeerium
Pressiesindaja
helena.nommik|ä|sm.ee
6269 321
53 304 974

Moeshow 2014

Meie koolis toimub moeshow teisipäeval, 13. veebruaril kell 14.30 teemaks 
"Õhus on midagi..." 

Ühes grupis võib olla kuni 15 inimest, registreerumine huvijuhi juures. 
Täpsem info plakatil, mis asub garderoobis.


Head mõttelendu kõigile!

esmaspäev, 20. jaanuar 2014

Nõmme Põhikooli kunst ja käsitöö

Jälgi meid ka Facebookis!

https://www.facebook.com/pages/N%C3%B5mme-P%C3%B5hikool-kunstk%C3%A4sit%C3%B6%C3%B6/617122025015291?fref=ts


Eelkooliring alustab tööd

Tallinna Nõmme Põhikoolis alustavad ettevalmistusrühmad tööd 2014.a jaanuaris.
Registreerimine ettevalmistusrühmadesse kantselei telefonil 6723 933.

Eelkooliringi esimene kokkusaamine toimub
teisipäeval, 21.01.2014, kell 14.15.


Kogunemine kooli fuajees.


Lapsele kaasa:

vahetusjalanõud, harilik pliiats ning värvipliiatsid.Laste Filmikool Tallinna Ülikoolis

Võib- olla on kellelgi huvi!

Laste filmikooli õpilased saavad läbi erinevate lihtsamate ülesannete teha ise praktikas läbi erinevad filmitegemise etapid ja luua ise filmiklippe, teleuudiseid ja sotsiaalreklaame. Laps on õppetegevuses uurija, avastaja ja katsetaja ning filmiõpe toimub läbi praktiliste tegevuste.

Terminiga "avastusõpe" tähistatakse lapsi kaasavat ning nende igakülgset arengut toetavat õppemeetodit, mis põhineb mängul, laste käelisel tegevusel ning aktiivsel osalusel õpiprotsessis. Oluline on toetada laste loomupärast loomingulisust ja uudishimu ning seoste loomist. Meetodi eesmärk on arusaamisega õppimine, kriitilise mõtlemisoskuse ning sotsiaalsete oskuste arendamine ning kindlasti õpilaste loovuse toetamine.


Õppepäevad toimuvad esmaspäeviti
8-10 aastased kell 15.00-16.30
5-7 aastased kell 17.15-18.15
Tunnid toimuvad jaanuarist maini ning ühte gruppi võetakse kuni 12 last. Nendega tegelevad kaks juhendajat, Kristi Vinter ja Katrin Kuusik.
Laste Filmikooli kuutasu on 32 eurot. Tasumine toimub arve alusel ja arve saadetakse registreerimisel esitatud e-posti aadressile üh kuu jooksul kursuse algusest.


KONTAKT


Katrin Kuusik

tel: 5096692
e-post: avastusope@gmail.com Õpilaste juhendaja, Laste Filmikooli projektijuht
"Olen lõpetanud režii eriala ja töötanud Eesti Televisioonis, Nukufilmis ja Nukufilmi lastestuudios. Lastega töötades pean oluliseks mängu ja lusti ning usun, et mäng on üks suurepärane õpetamis- ja õppimisviis."

Kristi Vinter

tel: 5183313
e-post: kristi.vinter@tlu.ee Õpilaste juhendaja
"Olen lõpetanud lasteaiaõpetaja eriala, kasvatusteaduste magistri- ja doktoriõpingud ning töötanud lasteaias kokku üheksa aastat. Tänaseks töötan Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudis direktori ja õppejõuna, kuid pean sellest hoolimata lapsi oma parimateks õpetajateks.
Lastega töötades pean oluliseks laste uudishimu ärgitamist, arutlemist, ise tegemist, katsetamist ja loomulikult mängu kaudu õppimist!"

Kadri Eisenschmidt

ruum: T-223
tel: 6409 369
e-post: kadrie@tlu.ee Tallinna Ülikooli eelõppe spetsialist

Karina Vabson

ruum: N-419
tel: 6199 908
e-post: karina.vabson@tlu.ee TLÜ Balti Filmi- ja Meediakooli koolitusjuht