esmaspäev, 1. oktoober 2012

Fakte Nõmme Põhikooli ajaloost

2012. aasta on meie koolile oluline. Aadressil Raudtee 68 on koolilapsi õpetatud ning haridust antud 90 aastat.


 • 1922.a.alustas vanas villas asukohaga Raudtee tn. 68 tööd Dagmar Dreyeri Eraalgkool. Majas oli 3 klassiruumi. Tööd alustati ühe klassikomplektiga ja lasteaiarühmaga. Igal aastal lisandus üks klassikomplekt. 1924.a. integreeriti kool riiklikku koolisüsteemi.
 • 1927.a. koolireformiga muudeti kõik Eesti koolid 4-klassilisteks ja nimeks sai kool Nõmme Saksa Avalik Algkool. Vana villa jäi koolile kitsaks ja hakati planeerima uue koolihoone ehitust
 • 1930. a. valmis arhitekt Robert Natuse projekti järgi funktsionaalses stiilis koolimaja. Koolimajas oli 4 klassiruumi, rõduga võimla, õpetajate tuba, raamatukogu ja garderoob. 1935.aastani õppis koolis ka eesti ja vene perede lapsi. Uue õppeaasta algusest lubati saksakeelses koolis käia vaid sünnipärasteks sakslasteks registreeritud lastel.
 • 1939.a. oktoobrist peatus kooli tegevus, sest baltisakslased repatrieerusid Saksamaale. Kool jäi ilma enamikust oma õpilastest ja õpetajatest.
 • Sõjaaastatel 1939-1945 elasid koolimajas vaheldumisi vene sõdurid ja saksa ohvitserid.
 • 1945-1952.a. asusid majas 30. Keskkooli (Valdeku KK) klassid.
 • 1946.a. sai kool nimeks Tallinna 34. Algkool, kus oli venekeelne õpe. Kool oli 6-klassiline.
 •  1951-1959.a. kandis kool nime Tallinna 34. Mittetäielik Keskkool. Kool oli 7-klassiline ja õppekeeleks oli kooli passis märgitud vene ja eesti keel.
 •  1959.a. sai kool lõpuks eestikeelseks ja nimeks Tallinna 34. 7-klassiline kool.1959.a. on varem peetud ka kooli asutamisaastaks. 1962.a. lõpetas peaaegu samas koosseisus 8.klass ja lendude loetelu algab sellest aastast.
 • Kuna vanad majad jäid kooli jaoks kitsaks ja amortiseerusid, oli vaja saada ruumi juurde. 1965.a. lammutati vana villa ja18. dets. 1965 pandi nurgakivi uue hoone ehitamiseks. Uus hoone avati 7. okt. 1967.
 •  1976-1977.õ.-a. alustas koolis tööd tehnikaring, mis omakorda vajas ruume. Algas järjekordne juurdeehitus. 1983- 1985.a. ehitati ühekorruselisele jalutussaalile peale teine korrus. Sinna mahtusid tehnikaringi ruumid, lauluklass ja ka paar algklassi.
 • Kooli nimed aga muutusid omasoodu , vastavalt haridusreformidele ja poliitilistele muutustele.
 • 1988. a. - Tallinna 34. 9-klassiline kool
 • 1991. a. - Tallinna Nõmme Põhikool. Viimast nime kannab kool ka tänapäeval.
 •  Seni suurim juurde- ja ümberehitustöö algas aastal 2001. Lammutati kogu vana maja, alles jäi osa 1967.a. ehitatud hoonest. Sedagi muudeti osaliselt. Nurgakivi uuele hoonele pandi 13. märtsil 2002 ja hoone avati 30. augustil 2002.
 •  2012. a. kevadel õppis koolis 507 õpilast ja töötas 40 pedagoogi. Koolis töötavad logopeed, psühholoog ja parandusõppe klass. Tavaprogrammile lisaks antakse majandusõpet (A klassid) ja kunstiõpet (B klassid).


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar