esmaspäev, 20. jaanuar 2014

Laste Filmikool Tallinna Ülikoolis

Võib- olla on kellelgi huvi!

Laste filmikooli õpilased saavad läbi erinevate lihtsamate ülesannete teha ise praktikas läbi erinevad filmitegemise etapid ja luua ise filmiklippe, teleuudiseid ja sotsiaalreklaame. Laps on õppetegevuses uurija, avastaja ja katsetaja ning filmiõpe toimub läbi praktiliste tegevuste.

Terminiga "avastusõpe" tähistatakse lapsi kaasavat ning nende igakülgset arengut toetavat õppemeetodit, mis põhineb mängul, laste käelisel tegevusel ning aktiivsel osalusel õpiprotsessis. Oluline on toetada laste loomupärast loomingulisust ja uudishimu ning seoste loomist. Meetodi eesmärk on arusaamisega õppimine, kriitilise mõtlemisoskuse ning sotsiaalsete oskuste arendamine ning kindlasti õpilaste loovuse toetamine.


Õppepäevad toimuvad esmaspäeviti
8-10 aastased kell 15.00-16.30
5-7 aastased kell 17.15-18.15
Tunnid toimuvad jaanuarist maini ning ühte gruppi võetakse kuni 12 last. Nendega tegelevad kaks juhendajat, Kristi Vinter ja Katrin Kuusik.
Laste Filmikooli kuutasu on 32 eurot. Tasumine toimub arve alusel ja arve saadetakse registreerimisel esitatud e-posti aadressile üh kuu jooksul kursuse algusest.


KONTAKT


Katrin Kuusik

tel: 5096692
e-post: avastusope@gmail.com Õpilaste juhendaja, Laste Filmikooli projektijuht
"Olen lõpetanud režii eriala ja töötanud Eesti Televisioonis, Nukufilmis ja Nukufilmi lastestuudios. Lastega töötades pean oluliseks mängu ja lusti ning usun, et mäng on üks suurepärane õpetamis- ja õppimisviis."

Kristi Vinter

tel: 5183313
e-post: kristi.vinter@tlu.ee Õpilaste juhendaja
"Olen lõpetanud lasteaiaõpetaja eriala, kasvatusteaduste magistri- ja doktoriõpingud ning töötanud lasteaias kokku üheksa aastat. Tänaseks töötan Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudis direktori ja õppejõuna, kuid pean sellest hoolimata lapsi oma parimateks õpetajateks.
Lastega töötades pean oluliseks laste uudishimu ärgitamist, arutlemist, ise tegemist, katsetamist ja loomulikult mängu kaudu õppimist!"

Kadri Eisenschmidt

ruum: T-223
tel: 6409 369
e-post: kadrie@tlu.ee Tallinna Ülikooli eelõppe spetsialist

Karina Vabson

ruum: N-419
tel: 6199 908
e-post: karina.vabson@tlu.ee TLÜ Balti Filmi- ja Meediakooli koolitusjuht

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar